Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna

Sprzedaż w Nadleśnictwie Dębica jest prowadzona w oparciu o obowiązujące w tym temacie przepisy ogólne oraz wewnętrzny regulamin sprzedaży

Drewno pozyskane i sprzedawane w Nadleśnictwie Dębica pochodzi z lasów o prawidłowo i racjonalnie prowadzonej gospodarce leśnej zgodnej z międzynarodowymi standardami:

 

  • FSC - Certyfikat FSC nr SGS-FM/COC-010065 ważny od 02.12.2013 do 02.12.2018 r.
  • PEFC - Certyfikat Gospodarki Leśnej PEFC PL 1003:2012v.2, Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Nr BVCPL/PEFCFM/04 wystawiony przez Bureau Veritas Certification Polska.

Sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Dębica odbywa się bezpośrednio w Leśnictwach, w każdą środę i piątek, w godzinach od 730 do 1200, natomiast wydatek drewna prowadzony jest w tych samych dniach, w godzinach od 900 do 1400. Wszystkie formalności na miejscu załatwia Leśniczy.