Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna

Sprzedaż w Nadleśnictwie Dębica jest prowadzona w oparciu o obowiązujące w tym temacie przepisy ogólne oraz wewnętrzny regulamin sprzedaży

Sprzedajemy drewno wielowymiarowe w układzie gatunkowym, sortymentowym i jakościowym, zgodnym z normami. Drewno jest oferowane przedsiębiorcom do sprzedaży wg następujących procedur:

  • sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym w cyklu rocznym, w ilości 70% średniorocznych zakupów z ostatnich 3 lat,
  • sprzedaży ofertowej w PLD dla nowych inwestycji w cyklu rocznym dla przedsiębiorców, którzy wykażą wzrost mocy produkcyjnych w wysokości minim. 5 000 m3 w skali roku,
  • na systemowych aukcjach internetowych w aplikacji „e- drewno" w cyklach półrocznych,
  • na internetowych aukcjach w aplikacji „e-drewno",
  • innych aukcjach i submisjach.

Ostatnie trzy formy sprzedaży są przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców.
Dodatkowo w Nadleśnictwie utworzona jest pula drewna do sprzedaży detalicznej, prowadzonej na odrębnych zasadach.

Sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Dębica odbywa się bezpośrednio w Leśnictwach, w każdą środę i piątek, w godzinach od 730 do 1200, natomiast wydatek drewna prowadzony jest w tych samych dniach, w godzinach od 900 do 1400. Wszystkie formalności na miejscu załatwia Leśniczy.