Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa, nadzorowane przez Nadleśnictwo Dębica zajmują powierzchnię 7757 ha (41 %).

Nadleśnictwo pełni nadzór nad lasami niepaństwowymi na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Dębicy. W ramach tego nadzoru leśnicy służą radą i pomocą właścicielom prywatnych lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej, a w szczególności:

 • doradztwo w zakresie wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych, ochrony gleby i wód leśnych, ochrony przeciwpożarowej,
 • przeprowadzanie cechowania drewna oraz sporządzanie świadectw legalności i pozyskania drewna,
 • kontrolowanie wykonania zadań określonych w uproszczonych planach urządzenia lasu w lasach niepaństwowych,
 • sprawdzanie dokumentacji dotyczącej dotacji na zalesienia gruntów porolnych.

Kontakt do pracowników odpowiedzialnych w poszczególnych miejscowościach za nadzór nad lasami niepaństwowymi:

 • Łukasz Zaucha - tel. 534 353 049

Gmina Żyraków (miejscowość: Wola Wielka, Nagoszyn, Bobrowa, Bobrowa Wola, Korzeniów, Straszęcin, Góra Motyczna, Wiewiórka, Mokre, Zasów, Wola Żyrakowska, Żyraków),  

Gmina Czarna (miejscowość: Czarna, Golemki, Chotowa, Borowa, Głowaczowa, Grabiny, Róża

 • Agnieszka Sołek - tel. 728 478 724 

Gmina Czarna (miejscowość: Stara Jastrząbka, Podlesie Jastrzębskie, Stary Jawornik, Jaźwiny, Przeryty Bór)

 • Jacek Warżała - tel. 606 304 317

Gmina Czarna (miejscowość: Żdżary),   

Gmina Pilzno (miejscowość: Pilzno, Lipiny, Strzegocice, Słotowa, Łęki Dolne, Łęki Górne, Bielowy, Mokrzec, Zwiernik, Machowa, Podlesie Machowskie)

 • Łukasz Kucharski - tel. 664 979 682   

Gmina Pilzno (miejscowość: Dobrków, Jaworze Dolne, Jaworze Górne, Parkosz, Gołęczyna, Połomia, Gębiczyna),       

Gmina Brzostek (miejscowość: Głobikówka, Siedliska Bogusz, Przeczyca, Gorzejowa, Kamienica Dolna, Zawadka Brzostecka)

 • Paweł Tomasiewicz - tel. 602 235 188 

Gmina Brzostek (miejscowość: Bukowa, Skurowa, Klecie, Opacionka, Brzostek, Januszkowice, Bączałka, Kamienica Górna, Smarżowa, Wola Brzostecka, Nawsie Brzosteckie),   

Gmina Jodłowa (miejscowość: Jodłowa, Dębowa, Dzwonowa, Dęborzyn, Zagórze)

 • Tomasz Ryba - tel. 668 154 711

Gmina Brzostek (miejscowość: Grudna Górna, Grudna Dolna)

 • Zbigniew Kosiek - tel. 668 369 488  

Gmina Dębica (miejscowość: Latoszyn, Podgrodzie, Głobikowa, Braciejowa, Gumniska)

 • Leszek Rusin- tel. 795 128 656  

Gmina Dębica (miejscowość: Brzeźnica, Pustków, Paszczyna, Kędzierz/Kozłów, Pustynia)

 • Marek Brożyna - tel. 668 367 228 

Gmina Dębica (miejscowość: Dębica, Stasiówka, Zawada, Nagawczyna, Stobierna)