Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Dębica
Nadleśnictwo Dębica
14 670 48 28
14 670 48 28 w.36

ul. Rzeszowska 142

39-200 Dębica

Nadleśniczy
Wacław Pankiewicz
14 670 48 28 w. 22; 606 318 433
Zastępca Nadleśniczego
Stanisław Ferenc
14 670 48 28 w.25; 664 725 216
Główny Księgowy
Grażyna Marzec
14 670 78 14
Inżynier Nadzoru
Piotr Lichorobiec
14 670 48 28 ; 531 331 107

Dział Gospodarki Leśnej

Leszek Bonar
Specjalista SL ds. edukacji leśnej
Tel.: 14 670 48 28 w.31; 795 135 567
Barbara Antosyk
Specjalista SL ds. użytkowania lasu i bhp
Tel.: 14 670 78 16;
Tomasz Mordyl
Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 14 6704828 w. 28; 531 441 811
Zofia Szczęśniak
Specjalista ds. sprzedaży
Tel.: 14 670 78 10; 795 594 493
Piotr Kania
Specjalista SL ds. stanu posiadania i informatyki
Tel.: 14 6704828 w.28; 531 024 897

Posterunek Straży Leśnej

Michał Hochołowski
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 14 670 48 28 w.27; 606 358 548
Henryk Wojtaszek
Strażnik Leśny
Tel.: 14 670 48 28 w.27; 696 096 855

Dział Finansowo-Księgowy

Maria Łuszcz
Starszy ksiegowy
Tel.: 14 670 48 28 w. 32;
Marta Włoch
Księgowy
Tel.: 14 670 48 28 w. 32;

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Jolanta Panek
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 14 670 48 28 w.26; 728 866 310
Józefa Kozioł
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 14 670 48 28 w. 21;
Krzysztof Madej
Specjalista SL ds. budownictwa
Tel.: 14 6704828 w.31; 664 029 718

Stanowisko ds. pracowniczych

Alicja Ciebień
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 14 670 48 28 w. 30;

RODO

Piotr Kropidłowski
Inspektor Ochrony Danych