Wydawca treści Wydawca treści

HCVF

Przykłady istniejących ekosystemów o charakterze naturalnym lub zbliżonym do naturalnego (Representative Sample Area)

Lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych lub kulturowych w Nadleśnictwie Dębica (HCVF - High Conservation Value Forests).

Wyniki monitoringu rocznego drzewostanów HCVF dostępne są w załączniku poniżej.