Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy reprezentatywne

Przykłady istniejących ekosystemów o charakterze naturalnym lub zbliżonym do naturalnego (Representative Sample Area)

Drzewostany reprezentatywne to powierzchnie pozostawione w stanie naturalnym, wyłączone z zabiegów hodowlano- pielęgnacyjnych oraz z użytkowania lasu.

Zainteresowane strony mogą w sprawie ekosystemów reprezentatywnych kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: debica@krakow.lasy.gov.pl