Web Content Anzeige

Certyfikaty

Nadleśnictwo Dębica pozyskuje drewno zgodnie z międzynarodowymi zasadami: zachowania trwałości lasów, zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody. Potwierdzają to dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej.

  • Certyfikat FSC SGS-FM/COC-010065 ważny od grudnia 2013 r. do grudnia 2018 r.
  • Certyfikat PEFC CSL/723/2011 przyznany w dniu 14.11.2011 przez Urząd Dozoru Technicznego ważny do 13.11.2014 roku.

FSC to skrót nazwy organizacji – Rada Dobrej Gospodarki Leśnej (ang.: Forest Stewardship Council). Skupia właścicieli i zarządców lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe oraz osoby prywatne, zainteresowane odpowiedzialną gospodarką leśną.

Certyfikat FSC oznacza, że Nadleśnictwo prowadząc gospodarkę leśną spełnia między innymi takie wymogi, jak:

  • poszanowanie wartości społecznych miejscowej ludności,
  • unikanie stosowania pestycydów (oprócz szkółek leśnych),
  • utrzymanie trwałości ekosystemów leśnych,
  • zachowanie odpowiedniej ilości martwego drewna do naturalnego rozkładu,
  • ochrona rzadkich gatunków fauny i flory,
  • niewprowadzaniu roślin modyfikowanych,
  • ochrona obszarów o wyjątkowych walorach przyrodniczych.

PEFC to organizacja pozarządowa utworzona w celu wspierania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej. Pełni ona funkcję międzynarodowej organizacji, której celem jest ocena i wzajemne uznawanie krajowych systemów certyfikacji leśnej. Te krajowe systemy muszą opierać się na międzyrządowych procesach promowania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej.

W polskich lasach od 2003 r. wdrażany jest system certyfikacyjny – PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej). Jest to największy system certyfikacyjny w Europie, funkcjonujący od 1999 r. Inicjatorem procesu tworzenia krajowych standardów PEFC były Lasy Państwowe oraz Rada PEFC Polska, działająca obecnie przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. Certyfikat poświadcza, że zostały wdrożone i są stosowane kryteria trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów. 

Materiały do pobrania