Asset Publisher Asset Publisher

Wypalanie traw

Nie minął jeszcze tydzień od zejścia śniegu a już nad łąkami i nieużytkami zaczynają snuć się dymy wypalanych traw. Pamiętajmy, że wypalanie traw nie przynosi środowisku żadnych korzyści, a jest śmiertelną pułapką dla owadów, małych ssaków a nierzadko również i dla nas!

Warto przypomnieć, że wypalanie traw jest zabronione na podstawie kodeksu wykroczeń, który przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5000 zł. Jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zostanie życie lub zdrowie ludzkie a także mienie w wielkich rozmiarach, można trafić do więzienia na okres od roku do 10 lat.