Asset Publisher Asset Publisher

kornik ostrozębny

Świerki mają swojego drukarza, jodłowce żerują na jodle, na modrzewiu - kornik modrzewiowy, i sona nie pozostaje osamotniona. Jednym z groźniejszych, jak nie najgroźniejszych w ostatnich latach kornikiem "sosnowym" jest kornik ostrozębyny - Ips acuminatus. Znaczenie gospodarcze tego chrząszcza wzrosło znacznie w ostatnich latach w związku z anomaliami temperaturowymi, znacznym obniżeniem poziomu wód gruntowych, co z kolei spowodowało obniżenie kondycji zdrowotnej drzewostanów sosnowych.

   Kornik ostrozębny atakuje głównie górne partie drzew drzewostanów starszych i średnich klas wieku. Efektem żerowania owada pod korą są zaburzenia fizjologiczne prowadzące do szybkiego zamierania zaatakowanych przez kornika drzew. Ponieważ gatunek ten zasiedla drzewa stosunkowo zdrowe (w odróżnieniu od pozostałych korników) a także z uwagi na trudności związane z wczesnym rozpoznaniem zaatakowanych przez niego drzew, chrząszcz ten jest jednym z najgroźniejszych szkodników wtórnych sosny .

   Chrząszcz wielkości 2,2 - 3,9 mm, należy do grupy średniej wielkości korników. Roi się na przełomie maja i czerwca, zimuje imago w żerowisku.

   Występuje w całej Polsce ale raczej wyspowo, lokalnie natomiast  wykazuje skłonności do masowego występowania i atakowania zupełnie zdrowych drzew.