Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

Nadleśnictwo Dębica pozyskuje drewno zgodnie z międzynarodowymi zasadami: zachowania trwałości lasów, zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody.

Nadleśnictwo Dębica informuje, że z dniem 2.12.2018 r. przestał obowiązywać Certyfikat FSC o numerze SGSFM/COC-010065.

Jednocześcnie informujemy, że w ostatnich dniach odbył się audyt wznawiający potwierdzający zgodność gospodarki leśnej ze standardami FSC. Wynikiem końcowym wizyty międzynarodowego zespołu audytorów jest uzyskanie pozytywnej rekomendacji do otrzymania nowego Certyfikatu FSC. Prace nad uzyskaniem nowego numeru Certyfikatu nadal trwają. Otrzymanie takiego numeru jest uzależnione od działań firmy, która prowadziła audyt oraz sprawuje nadzór nad certyfikacją gospodarki leśnej na terenie RDLP w Krakowie. Procedura zatwierdzania „Raportu końcowego” z audytu wznawiającego oraz nadanie nowego numeru może trwać maksymalnie do 3 miesięcy.

 

CERTYFIKAT PEFC


W 2017 r. Bureau Veritas Certification Polska wydało Certyfikat PEFC o numerze BVCPL/PEFCFM/04. Oznacza to, że system zarządzania RDLP w Krakowie w zakresie trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów został oceniony i uznany jako zgodny z wymaganiami kryteriów PEFC FM. Certyfikat w Nadleśnictwie Dębica ważny jest do dnia 20.11.2020 r.

 

Materiały do pobrania